Bruger- og pårørenderåd

Liselund har et bruger-/pårørenderåd som består af repræsentanter for beboerne, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Regler for bruger-/pårørende råd kan læses i serviceloven § 17 stk. 1 og 2.

Hvad er et bruger- og pårørende råd?

Det overordnede formål er, at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser.

Hvad skal rådet?

Bruger- og pårørende rådet har følgende opgaver:

  • At varetage beboernes interesser
  • At medvirke i dialog med ledelsen ved fastlæggelse af dagligdagen
  • At medvirke til at kommunen lever op til de kvalitetsstandarder, der er gældende for plejecentret
  • At bidrage med ris og ros
  • At medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter, samvær m.v.
  • At medvirke til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere

Hvad kan rådet ikke?

Bruger- og pårørende råd kan ikke behandle personsager eller sager, hvori der indgår personfølsomme oplysninger.

Kontaktinformation

Bruger- og pårørende rådet består af følgende medlemmer i 2016:

Ove Nielsen, Formand, pårørende i Lilla 1
8662 5417, mail: hr.ove.nielsen@gmail.com

Lone Stenild Lund, Næstformand, pårørende i Lilla 2
2938 3669, mail: lone@ole-guldager.dk

Anne Marie Baek, pårørende i Lilla 1
2922 3988, mail: anne-marie.baek@skolekom.dk

Birte Østergaard, pårørende i Grøn 1
2016 7419, mail: birtheoe@dlgmail.dk

Anne Lise Pilman, pårørende i Orange 1
8667 2335, mail: alpc@mail.dk

Inger Bro, suppleant, frivillig
mail: Ingerbro5@hotmail.com

Hvem kan vælges til rådet?

Rådet består af fem medlemmer. Beboere på Liselund og deres pårørende kan vælges til rådet. Derudover sidder centerlederen og en medarbejderrepræsentant i rådet.

Hvornår afholdes valg?

Valgperioden er 2 kalenderår, således at 2 medlemmer er på valg i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.
Valget foregår på et møde i oktober kvartal.

Læs mere om Bruger- pårørenderåd på Viborg Kommunes hjemmeside

Sidst opdateret: 22.02.2019