Bruger- og pårørenderåd

Liselund har et bruger-/pårørenderåd som består af repræsentanter for beboerne, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Regler for bruger-/pårørende råd kan læses i serviceloven § 17 stk. 1 og 2.

Hvad er et bruger- og pårørende råd?

Det overordnede formål er, at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser.

Hvad skal rådet?

Bruger- og pårørende rådet har følgende opgaver:

  • At varetage beboernes interesser
  • At medvirke i dialog med ledelsen ved fastlæggelse af dagligdagen
  • At medvirke til at kommunen lever op til de kvalitetsstandarder, der er gældende for plejecentret
  • At bidrage med ris og ros
  • At medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter, samvær m.v.
  • At medvirke til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere

Hvad kan rådet ikke?

Bruger- og pårørende råd kan ikke behandle personsager eller sager, hvori der indgår personfølsomme oplysninger.

Kontaktinformation

Bruger- og pårørende rådet består af følgende medlemmer i 2019:

Lone Stenild Lund, Formand, frivillig
2938 3669, mail: lone@ole-guldager.dk

Karen Goul Nielsen, Næstformand, pårørende i Lilla Hus 
8664 2538, mail: karengoulnielsen@gmail.com

Pia Claudi, pårørende i Lilla Hus
2371 9926, mail: pia@piacloudi.dk

Hans Jørgen Klitgaard, pårørende i Lilla Hus 
8464 7250 / 3062 1695, mail: %

Else Gregersen, pårørende i Orange 1
2228 4688, mail: Elsegr47@gmail.com

 

Vagn Sehested, suppleant, frivillig
2928 6366, mail: Vagn.sehested@you.mail.dk

 

Susanne Kongerslev Andersen, leder af demensenheden
8787 6645, mail: sand@viborg.dk

Carina Andersen, Teamleder Lilla Hus og Orange 1
8787 6594, mail: ca1@viborg.dk

Gitte Rasmussen, Teamleder Grøn Hus og Orange 2 
87876595, mail: gir@viborg.dk

Pia L. Høier, Medarbejderrepræsentant 
8787 6647, plh@viborg.dk

 

Hvem kan vælges til rådet?

Rådet består af fem medlemmer. Beboere på Liselund og deres pårørende kan vælges til rådet. Derudover sidder centerlederen og en medarbejderrepræsentant i rådet.

Hvornår afholdes valg?

Valgperioden er 2 kalenderår, således at 3 medlemmer er på valg i lige årstal og 2 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter er på valg ulige år.
Valget foregår på et møde i oktober kvartal.

Læs mere om Bruger- pårørenderåd på Viborg Kommunes hjemmeside

Sidst opdateret: 08.08.2019