Bruger- og pårørenderåd

Liselund har et bruger-/pårørenderåd som består af repræsentanter for beboerne, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Regler for bruger-/pårørende råd kan læses i serviceloven § 17 stk. 1 og 2.

Hvad er et bruger- og pårørende råd?
Det overordnede formål er, at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser.

Hvad skal rådet?
Bruger- og pårørende rådet har følgende opgaver:

At varetage beboernes interesser.
At medvirke i dialog med ledelsen ved fastlæggelse af dagligdagen.
At medvirke til at kommunen lever op til de kvalitetsstandarder, der er gældende for plejecentret.
At bidrage med ris og ros.
At medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter, samvær m.v.
At medvirke til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere.

Hvad kan rådet ikke?
Bruger- og pårørende råd kan ikke behandle personsager eller sager, hvori der indgår personfølsomme oplysninger.

Kontaktinformation
Bruger- og pårørende rådet består af følgende medlemmer i 2016:

Ove Nielsen, Formand, pårørende i Lilla 1
8662 5417, mail: hr.ove.nielsen@gmail.com

Lone Stenild Lund, Næstformand, pårørende i Lilla 2
2938 3669, mail: lone@ole-guldager.dk

Anne Marie Baek, pårørende i Lilla 1
2922 3988, mail: anne-marie.baek@skolekom.dk

Birte Østergaard, pårørende i Grøn 1
2016 7419, mail: birtheoe@dlgmail.dk

Anne Lise Pilman, pårørende i Orange 1
8667 2335, mail: alpc@mail.dk

Inger Bro, suppleant, frivillig
mail: Ingerbro5@hotmail.com

Hvem kan vælges til rådet?
Rådet består af 5 medlemmer. Beboere på Liselund og deres pårørende kan vælges til rådet. Derudover sidder centerlederen og en medarbejderrepræsentant i rådet.

Hvornår afholdes valg?
Valgperioden er 2 kalenderår, således at 2 medlemmer er på valg i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.
Valget foregår på et møde i oktober kvartal.

Læs mere om Bruger- pårørenderåd på Viborg Kommunes hjemmeside

 

 

 

Sidst opdateret: 04.05.2016