Vi ligger vægt på . .

. . et trygt, åbent og tillidsfuldt samarbejde med dig, dine pårørende og dit netværk, som er tæt på dig. Vi anerkender hinandens muligheder og begrænsninger og har derfor realistiske forventninger til hinanden.

Vi ser det som naturligt, at dine pårørende og dit netværk besøger dig, at de føler sig velkomne til at hjælpe med at skabe en hjemlig atmosfære på Liselund.

For os er det vigtigt at kende din livshistorie, da vi bruger den som et redskab til at forstå og respektere, hvad der har stor betydning i dit liv.Sidst opdateret: 27.11.2015