Personalet og beboeren

Alle beboere på Liselund tildeles to kontaktpersoner.

Som udgangspunkt med forskellig faglig baggrund. Kontaktpersonerne har bl.a. til opgave at:

  • Modtage beboeren i samarbejde med sygeplejersken
  •  Skabe et godt samarbejde med pårørende og tale om gensidige forventninger til samarbejdet
  • Sørge for at beboerens post kommer i rigtige hænder (pårørende, værge eller beboeren selv,) hvis beboerne ikke er tilmeldt digital post.
  • I samarbejde med pårørende at beboerens lejlighed er indrettet som beboeren ønsker det og med øje for personalet arbejdsmiljø.
  • Være koordinator for beboerens behov for at have kontakt til læge, sygeplejerske og fysioterapeut
  • Sikre at beboeren har noget at stå op til hver dag.
Sidst opdateret: 06.11.2015