Metoder og tilgang.

Socialpædagogisk tilgang: I socialpædagogisk praksis er der fokus på at finde ind til og tage udgangspunkt i borgerens identitet for at forstå, hvad meningen er for den enkelte.

Kontakt - øer: En kontakt-ø er en konkret afgrænset og målrettet aktivitet, som giver mulighed for kontakt mellem en beboer og en medarbejder. En kontakt-ø er et planlagt tidsbestemt forløb(fx 10 minutter), der foregår fysisk isoleret. Det vil sige, at beboer og medarbejder trækker sig tilbage fra fællesskabet. En kontakt-ø kan tilbydes flere gange om dagen. En kontakt-ø er en struktureret aktivitet, der tilbydes på samme måde og med samme forløb hver gang.

Jeg - støttende principper: Det moderlige princip repræsenterer en base og beskyttelse. Kontinuitet, trofasthed og kravløshed er centralt i dette princip.

Det faderlige princip repræsenterer et "puf" ud i verden.

Motivation og stimulering: Give støtte til initiativer i forhold til adfærd. Give støtte, til at deltage i aktiviteter der er tilpasset personen.

Kontinuitet og regelmæssighed: At skabe en struktureret hverdag, med genkendelighed og daglige rutiner.

Nærhed og grænser: Ved grænser og nærhed handler det om at være god til at læse personens grænser og behov for nærhed, og også at være klar over at Personer, som er meget impulsstyret kan have svært ved, at finde andres grænser, og det er derfor vigtigt, at man hjælper dem med at finde grænserne, når grænsen er nået. Men også at hjælpe med nærheden, at selvom vi har en grænse, så er der også behov for nærhed. At man er der, og dermed skabe en tillid. Der skal være en balance mellem grænse og nærhed.

Musikterapi: I musikterapien indgår både indspillet musik og musik, som bliver skabt i situationen, ofte med deltagelse af både musikterapeuten og personen, der modtager den terapeutiske behandling.

Skærmning: Skærmning indeholder tre elementer: omsorg, ansvarsovertagelse og kompensation. Hvert enkelt af disse elementer er defineret som følger:

  • Omsorg bygger på ligeværdighed og respekt for personen samt på mindstemiddelsprincippet, det vil sige princippet om at vælge den mindst indgribende intervention først. Målet er egenomsorg.
  • Ansvarsovertagelse betyder, at man i mere eller mindre grad overtager det ansvar, personen normalt ville tage for sig selv, når vedkommende ikke selv kan, magter eller evner dette. Målet er autonomi.
  • Kompensation indebærer hjælp til personen i forhold til ikke-intakte jeg-funktioner. Målet er, at det ikke længere er nødvendigt at kompensere.
Sidst opdateret: 21.10.2014