Det kan du få hjælp til

På Liselund ønsker vi et tæt samarbejde med borgerens pårørende og netværk.

Visitation

På Liselund visiteres ikke til enkeltydelser, men der følges det samme serviceniveau for ydelsestildeling som hos øvrige  borgere  i Viborg  Kommune.  De  er beskrevet i Viborg Kommunes kvalitetsstandarder. Det vil sige, at borgerne får hjælp til de funktioner, de ikke selv kan klare, men at der samtidig lægges vægt på at borgerne bevarer så mange funktioner så lang tid som muligt, så de kan bevare et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet. Her ser vi at pårørende og netværk kan være en stor understøttelse. 

Økonomi

Styring  af  økonomien  ordnes  enten  af pårørende  eller  evt.  af  en  værge.  Ved indbytningen  aftales  hvilken  ordning der er behov for hos den enkelte borger.

Beboer- pårørenderådet på Liselund har besluttet, at vi har en beboerkasse i hvert hus, som vi anbefaler, at borgerne tilmelder sig. Beboerkassen styres af borgerne og personalet. Beboerkassen bruges til borgernes fællesindkøb, en is en varm sommerdag, en dvd til fælles filmaften m.m. Læs mere om beboerkassen her. Beboerkassen gør, at behovet for kontanter hos den enkelte borger minimeres, hvilket er hensigtsmæssigt, da personalet ikke tage ansvaret for borgernes kontanter.

Madordning

Liselund hører under Madservice Viborg. Vi modtager færdigretter og/eller råvarer,  som  tilberedes  på  Liselund.  Vi  har mulighed for at modtage maden færdigproduceret,  men  kan  også  bestille  den parat til selv at færdiggøre i husene. Beboerne kan deltage på forskellige niveauer,  f.eks.  at  fornemme  duften  eller selv at deltage i at bage. Beboeren kan bestille  fuld  forplejning  eller  enkelte måltider, såfremt beboeren selv kan sørge for nogle måltider. Dette aftales med personalet. Prisen på maden oplyses ud fra dagsprisen og betales over PBS.

Læge, tandlæge, fodplejer m.m.

Beboerne  vælger/beholder  egen  læge, fodplejer, frisør, tandlæge, hvis man ønsker  dette.  Der  er  dog  mulighed  for  at bestille både en mobil frisør og en fodplejer,  som  kan  komme  i  Liselund.  For de som er visiteret til omsorgstandpleje kommer tandlægen på Liselund.  

Håndværkeropgaver

Liselund har tilknyttet en pedel.  Han kan kontaktes på tlf. 51 27 66 84.

 

Sidst opdateret: 13.02.2018